HEM

Digital avtalshantering

charts3d.png

Se vår film på 123 sekunder som förklarar varför avtalshantering och signering ska vara digital

Bättre resultat på sista raden med Digital avtalshantering

Utan ett IT-system för avtalshantering är det lätt att drabbas av missade uppsägningstider och automatiska avtalsförlängningar. Det kan gälla abonnemang, hyreskontrakt, leasingavtal eller provanställningar och kan kosta ert företag stora belopp varje år, helt i onödan! Att få kontroll på era avtal genom digital avtalshantering innebär en kostnadsbesparing både kort- och långsiktigt. Detta då ni inte missar angelägna deadlines samtidigt som ni får en rutin för att uppdatera befintliga avtal och kontrakt.

Inga fler obehagliga överraskningar - garanterad kostnadsbesparing med avtalshanteringssystem 

När du fått in avtalen i avtalshanteringssystemet kan du luta dig tillbaka och koppla bort avtalshanteringen. Vårt digitala avtalshanteringssystem varnar dig via mejl när det är dags att säga upp eller teckna om ett visst avtal. Du får en fullgod överblick över företagets samtliga avtal och kan i god tid fatta de beslut som passar bäst för er verksamhet.

Huvudfunktioner 

 • icon-organize.jpg

  Strukturering av avtal

  Ordning och reda, kategorisera din avtal och skapa en mappstruktur anpassad efter dina behov.

 • icon-search.jpg

  Sök bland avtal

  En sök- och sorteringsfunktion med enkel sökning samt avancerad sökning gör att du enkelt kan välja ut och sortera avtal efter exempelvis; avtalsansvarig, kategori eller datum. 

 • icon-finder.jpg

  Avtalsöversikt

  I vårt avtalshanteringssystem får du en utmärkt avtalsöversikt som optimerar avtalsbevakningen.

 • icon-alerts.jpg

  Påminnelser

  Systemet genererar automatiskt påminnelser som bygger på de uppgifter du registrerat på respektive avtal. Påminnelsefunktionen tar hänsyn till faktorer så som avtalslängd, uppsägningstid och den marginal du önskar inför deadline - allt för att ge dig bästa möjliga arbetsordning. Du kan även även lägga till flera egna påminnelser.

 • icon-restrictions.jpg

  Tilldelning av rättigheter

  Av säkerhetsskäl men även av användarvänliga skäl finns det möjlighet att införa olika behörigheter och rättigheter för olika användare, avdelningar eller dotterbolag. Du kan alltså begränsa vad en användare ska se och inte se bland era avtalsmappar.

 • icon-corp.jpg

  Koncernstöd

  Registrera avtal med rätt juridisk egen part. Är ni en större koncern och vill ha möjlighet att registrera avtal med flera olika egen parter? Då har vi tagit fram ett koncernstöd som kan anpassas efter hur ditt företag vill arbeta. Dotterbolagen kan hantera sin avtal separerat och utan insyn i moderbolaget.

 • icon-scanned.jpg

  Skannade bilagor

  Vårt avtalssystem kan även användas som ett arkiv för inskannade avtal, då ni kan bifoga valfritt antal filer, oberoende format, till avtalet. Genom att skanna in alla fysiska avtal digitalt har ni tillgång och åtkomst till alla avtal enkelt och smidigt genom Deal Manager

 • icon-support.jpg

  Avtalsrådgivare

  Som kund hos oss får ditt företag alltid tillgång till en personlig avtalsrådgivare som ger er tips på hur ni optimerar er avtalshantering med hjälp av Deal Manager samt ger er fri support under abonnemangstiden.

 • förslag loggo esign.jpg (2)

  E-signering

  Tiden när vi behövde skriva ut ett papper, hitta en penna, kuvert och frimärke är ett minne blott, signera era avtal direkt i Deal Manager med vår senaste funktion e-signering! Genom att använda e-signering besparar organisationen tid och pengar, dessutom gör ni en stor insats för miljön."Think green - keep contracts on screen".