HEM

E-signera med Deal Manager

hands-1222866_1920.jpg

"Think green - keep contracts on screen"

Digital avtalshantering + e-signering = Sant

Inga papper som ska skrivas ut , skrivas på, ta fram kuvert och porto,  postas till motpart som skriver på och postar tillbaka avtalet.

Du besparar: Kostnader för din organisation i både faktiska kostnader för papper, kuvert och porto men också personalkostnader för administrativ handpåläggning. Genom att signera avtal digitalt slipper ni även postmomentet - som kostar både tid - och påverkar miljön negativt.

Tänk att du istället signerar dina avtal direkt i Deal Manager. Genom att använda e-signering besparar organisationen tid och pengar dessutom gör ni en stor insats för miljön.

Digital arkivering

Tänk scenariot att ni har fått ett avtal digitalt signerat och mejlat till er.
Hur gör ni när avtalet sedan ska arkiveras? Att skriva ut det digitala avtalet och sätta i en pärm innebär förbrukning av papper och skrivare, det känns inte som ett modernt flöde. I Deal Manager arkiveras avtalen automatiskt om du angett ett slutdatum, annars väljer du själv när avtalet ska arkiveras. Smidigt va?

Vi använder oss av signering med BankID, alla avtal som signeras lagras direkt på ert företagskonto i Deal Manager. Signeringskvitton skickas självklart ut till samtliga signerande parter.

 Läs om hur Deal Manager behandlar personuppgifter