HEM

Isofol Medical AB

Vårt nya kundföretag Isofol Medical AB (publ) är ett biotechbolag. Det är verksamt inom onkologi som utvecklar cancerläkemedlet arfolitixorin.

http://isofolmedical.com/sv/